Regulamin

I. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.lambfield.com prowadzony jest przez firmę: LAMBFIELD Krzysztof Nowak, ul. Ślusarska 13, 62-020 Swarzędz, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu pod numerem 10939. PKD 52.12.Z, 52.61.Z., zwaną w dalszej części Sklepem. Data rozpoczęcia działalności gospodarczej 2000.04.14, NIP 779-150-43-66, REGON 639744881.

2. Sprzedawcą i Administratorem danych jest firma: LAMBFIELD Krzysztof Nowak, ul. Ślusarska 13, 62-020 Swarzędz

3. Adresem biura obsługi klienta, magazynu oraz korespondencyjnym jest adres: Lambfield, Centrum Giant, ul. Bolesława Krzywoustego 68, 61-144 Poznań.

4. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

5. Sklep realizuje zamówienia, których miejscem realizacji jest terytorium Polski.

6. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto – zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki, które zależne są od sposobu dostawy i wartości zamówienia. Całkowity koszt zamówienia uwzględniający koszty dostawy widoczny jest w koszyku przed złożeniem zamówienia.

7. Do każdej transakcji wystawiany jest paragon fiskalny lub na życzenie faktura VAT, przesyłana wraz z towarem oraz aktualnym regulaminem w formie papierowej, które stanowią utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy.

8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania zmian asortymentowych, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedażowych, przy czym wiążącą dla stron jest cena towaru widniejąca w chwili składania zamówienia.

9. Umowa sprzedaży zawierana jest między kupującym, zwanym dalej Klientem a LAMBFIELD Krzysztof Nowak, 62-020 Swarzędz ul. Ślusarska 13, zwanym dalej Sprzedawcą.

II. Składanie i realizacja zamówień

1. Zakup wybranych produktów umożliwia formularz zamówienia, który należy wypełnić po dodaniu produktów do koszyka i wybraniu opcji „realizuj zamówienie”. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji przez sklep jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia.

2. Po prawidłowym złożeniu zamówienia sklep wyśle do Państwa wiadomość zawierającą potwierdzenie zamówienia. Potwierdzenie zawiera numer zamówienia, jego zawartość, wybrany sposób zapłaty, kwotę do zapłaty oraz odnośnik (link), który służy do potwierdzenia złożenia zamówienia w naszym sklepie (tylko w przypadku niezarejestrowanych użytkowników), którego kliknięcie spowoduje otwarcie przeglądarki i wyświetlenie informacji „Twoje zamówienie zostało potwierdzone.”

3. Po potwierdzeniu przez klienta zamówienia sklep przystępuje do jego kompletacji i realizacji. Zamówienia niepotwierdzone zostaną anulowane po upływie 5 dni roboczych przez obsługę sklepu.

4. Dla bezpieczeństwa klientów składanie jak i potwierdzenie zamówienia jest zabezpieczone protokołem SSL. Więcej na temat bezpieczeństwa na stronie http://www.lambfield.com/webpage/bezpieczenstwo.html

5. Momentem zawarcia umowy kupna-sprzedaży dla płacących za pobraniem lub opłaconych poprzez zewnętrzne platformy płatnicze jest potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu. Potwierdzenie to zostanie przesłane klientowi pocztą elektroniczną najpóźniej następnego dnia roboczego, licząc od dnia wysłania zamówienia. Dla klientów płacących przelewem momentem zawarcia umowy kupna – sprzedaży jest moment wpłynięcia pieniędzy na konto, po wcześniejszym uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu.

6. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność zamówionych towarów w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku braku dostępności części towaru klient zostanie o tym poinformowany i zdecyduje o sposobie realizacji zamówienia:

a) realizacja częściowa,

b) wydłużony czas oczekiwania,

c) anulowanie zamówienia

7. Klient może anulować zamówienie wysyłając powiadomienie pocztą elektroniczną na adres e-mail: sprzedaz@lambfield.com lub dzwoniąc pod numer telefonu 61 653 14 99, do momentu jego wydania firmie kurierskiej.

III. Czas realizacji i koszt dostawy

1. Wszystkie terminy odnoszące się do czasu realizacji i dostawy zamówionych produktów dotyczą dni roboczych.

2. Czas dostawy to czas realizacji zamówienia + czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską (zwykle 1-2 dni robocze)

3. Czas realizacji to czas potrzebny do wysłania towaru ze sklepu. Czas realizacji uzależniony jest od dostępności produktów, która podana jest indywidualnie na stronie każdego produktu.

4. Czas realizacji liczony jest dla zamówień opłacanych:

  • przy odbiorze (za pobraniem) - od chwili wpłynięcia zamówienia,
  • przelewem - od chwili wpłynięcia zapłaty na konto,
  • poprzez płatności on-line (karta płatnicza lub przelew) – od momentu otrzymania potwierdzenia z platformy płatniczej.

5. Zamówienia, w których występują towary o różnym czasie realizacji, wysyłane są do klienta po całkowitym ich skompletowaniu, chyba że strony ustalą inaczej.

6. Przesyłki realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL Express (Poland) Sp. z o.o. ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa oraz DPD Polska, ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa.

7. Koszt dostawy na terenie Polski wynosi:

  • 12 złotych - dla zamówień o wartości do 199,99 zł
  • 0 złotych – dla zamówień o wartości minimalnej 200 zł

 

IV. Płatności

Zamówienia dostarczane przez firmę kurierska mogą być opłacone w następujący sposób: za pobraniem (płatne do rąk kuriera przed odbiorem przesyłki), kartą płatniczą i przelewem on-line poprzez aktualnie oferowane przez sklep platformy płatnicze (zamówienie jest wysyłane po uzyskaniu przez sklep potwierdzenia zapłaty z platformy płatniczej), oraz przedpłatą - przelew na konto sklepu (zamówienie jest realizowane po wpłynięciu zapłaty na konto).

Sklep zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską.

V. Zwroty towaru

1. Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego Lambfield.com przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres: Lambfield, Centrum Giant, ul. Krzywoustego 68, 61-144 Poznań lub na adres e-mail: sprzedaz@lambfield.com

2. Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

4. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia w którym konsument odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Zwracany towar należy odesłać na adres: Lambfield, Centrum Giant, ul. Bolesława Krzywoustego 68, 61-144 Poznań

5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb o w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

6. Sklep, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

7. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Koszty bezpośrednie zwrotnego dostarczenia towaru do Sklepu obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Sklep świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.

9. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej. Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się na stronie sklepu, http://www.lambfield.com/webpage/zwroty-towaru.html

12. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

VI. Reklamacje

1. Sklep jest odpowiedzialny względem kupującego jeśli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną, gdzie wadą fizyczną jest niezgodność rzeczy sprzedanej z umową. Sklep jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego (przekazania towaru kupującemu) lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji jeśli wada rzeczy ujawni się w ciągu 2 lat od momentu jej wydania.

3. W celu rozpatrzenia reklamacji produkt należy wysłać wraz z dowodem zakupu oraz opisem wady na adres: Lambfield, Centrum Giant, ul. Krzywoustego 68, 61-144 Poznań.

4. Sklep ustosunkuje się do reklamacji w ciągu czternastu dni kalendarzowych, i poinformuje klienta o dalszym sposobie postępowania. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy, usunięcia wady albo złoży oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę o którą cena ma być obniżona, a sklep nie ustosunkuje się do tego żądania w ciągu 14 dni, uważa się, że uznał żądanie za zasadne.

5. Gdy reklamacja zostanie rozstrzygnięta na korzyść Klienta, Sklep niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Niezależnie od tego Klient ma możliwość złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady lub obniżenia ceny, Sklep zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Kupujący ma prawo do zwrotu kosztów poniesionych w związku z przesłaniem towaru do reklamacji w przypadku jej uznania.

7. Klient nie będący w świetle obowiązującego prawa Konsumentem ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących przepisów prawa, jednak odpowiedzialność Sklepu nie przekracza wartości równej cenie nabytego towaru.

VII. Gwarancje

1. Niektóre towary mogą posiadać gwarancję producenta lub dystrybutora. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z informacjami zawartymi w karcie gwarancyjnej. Klient korzystający z gwarancji reklamuje towar bezpośrednio u gwaranta. Sklep może być pośrednikiem przekazując reklamację gwarantowi lub klient może sam skontaktować się ze wskazanym serwisem.

2. Klient sam wybiera, na jakiej podstawie dokona reklamacji towaru - na podstawie gwarancji producenta, jeśli taka istnieje czy z tytułu rękojmi.

VIII. Ochrona danych osobowych

1. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do złożenia i realizacji Zamówienia.

2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych przede wszystkim w celu realizacji i obsługi Zamówienia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”). Przetwarzanie danych w jakimkolwiek innym celu możliwe jest jedynie za wyraźną zgodą Kupującego.

3. Kupujący ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, zapomnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje mu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Dane Kupującego będą przetwarzane przez okres związany z realizacją i obsługą Zamówienia, a także do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń.

5. Odbiorcami danych Kupującego mogą być podmioty realizujące na zlecenie Sprzedającego zamówienie i zajmujące się jego obsługą: firmy wysyłkowe, firmy księgowe, dostawcy towarów, serwisy montażowe, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy obsługujące płatności, banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy windykacyjne, firmy świadczące usługi marketingowe, dostawcy usług magazynowych, dostawcy usług telekomunikacyjnych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe.

6. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.

7. Koordynatorem w zakresie danych osobowych jest Magdalena Nowak, e-mail: magda.nowak@lambfield.com

IX. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014, poz. 827).

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

3. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego a Sklepem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z przyczyn prawnych, technicznych lub organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie ogłoszonym przez sklep, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia go na stronie sklepu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

Regulamin ważny od 2018-05-25 aktualny (PDF)

 

Regulamin od dnia 26.11.2016 (PDF)
Regulamin od dnia 25.12.2014 (PDF)
Regulamin obowiązujący od 28.01.2014 do 24.12.2014 (PDF)