Bezpieczeństwo

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych osobowych swoich klientów, sklep internetowy Lambfield w trakcie realizacji zamówienia oraz rejestracji w bazie klientów wykorzystuje protokół SSL (Secure Socket Layer) .
SSL
jest protokołem sieciowym używanym do bezpiecznych połączeń internetowych. Dane przesyłane między serwerem www i przeglądarką przesyłane są w sposób zaszyfrowany (normalnie przesyłane są przez sieć otwartym tekstem, stosunkowo łatwym do przechwycenia).

SSL realizuje szyfrowanie, uwierzytelnienie serwera i zapewnienie integralności oraz poufności przesyłanych informacji. W momencie nawiązania połączenia z bezpieczną (stosującą protokół SSL) stroną www następuje ustalenie algorytmów oraz kluczy szyfrujących, stosowanych następnie przy przekazywaniu danych między przeglądarką a serwerem www.

Podstawowym problemem podczas uwierzytelniania jest upewnienie się, że klucz publiczny, który otrzymaliśmy, rzeczywiście pochodzi od danej osoby. Aby wyeliminować możliwość podłożenia czyjegoś klucza (podszycia się pod kogoś) stworzony został system certyfikatów. Certyfikat jest to zbiór danych jednoznacznie identyfikujących pewną jednostkę oraz pozwalający stwierdzić, czy ta jednostka, która się nim legitymuje jest rzeczywiście tym, za kogo się podaje. Jest on potwierdzony przez zaufaną organizację, zwaną w protokole SSL Certificate Authority ( CA ). Wydanie certyfikatu jest poprzedzone sprawdzeniem autentyczności danego wnioskodawcy.

Lambfield posiada certyfikat Thawte , zapewniający najwyższe bezpieczeństwo ochrony danych w sieci oraz gwarantujący, że firma jest sprawdzoną jednostką, za którą się podaje.